ALS kan nå utføre analyse av asbest i luft akkreditert av NA etter ISO 14966. 


ALS utfører de fleste analysene for asbest i egen SEM -lab i Oslo, og har også et samarbeid med ALS Cincinnati, dersom TEM analyser av asbest er aktuelt (f.eks. asbest i vann).  


Asbest er krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som blant annet kan være kreftfremkallende. Asbeststøvet er helseskadelig når det pustes inn. 


I forskrift om utførelse av arbeid §3.1 står det: «Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere forekomsten av kjemikalier, herunder støv med asbestfiber, og vurdere enhver risiko for arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse.»
Dette gjør at det, i mange tilfeller, er nødvendig å få dokumentert om det er asbestfibere i luften som pustes inn. ALS kan levere både utstyr og analyser for slike målinger.  


Grenseverdier


Grenseverdi for asbest er i dag lovbestemt til 0,1 fiber / ml. 
Dersom det er utført sanering av asbest skal forekomsten av asbest i luft ikke overskride 0,01 fiber / ml. Jf. § 4-15 i forskrift om utførelse av arbeid. 


Folkehelseinstituttets anbefaling er en grenseverdi på 0,001 fiber / ml. 
Mer om asbest (bl.a. om- ansvar, -arbeidsmiljø, -utleie mm.) finnes hos Arbeidstilsynet: Asbest (arbeidstilsynet.no) og: https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/forskrifter/arbeidsplassforskriften/ 


Etterkontroll


Vi har valgt en standard løsning for analysetid på prøver for etterkontroll måling av asbest ved sanering. Disse analysene blir levert 09.00 dagen etter, dersom prøver er levert innen kl. 14.00 dagen før. Mot pristillegg kan også analysesvar gis samme dag som prøver leveres inn til oss.