Dette betyr for deg som kunde at du fortsatt kan levere inn prøver hos ALS i Sarpsborg, men at prøvene blir analysert i Oslo. 

I en periode på 1-2 uker fra 02.11.2020 vil alle våre akkrediterte analyser på kjemi: pH, ledningsevne, UV, Farge, turbiditet, TOC/DOC, P-tot/fosfat, SS og TS bli utført av våre laboratorier i Danmark og/ eller Tsjekkia. Hvilke laboratorier som blir benyttet vil bli beskrevet i ordrebekreftelsen.

Prøveinnlevering og forsendelser av prøver til ALS Sarpsborg kan fortsette på vanlig måte. Alle prøver som blir levert til Sarpsborg før 30.10.2020 vil bli rapportert som vanlig, og senest Onsdag 04.11.2020.

For spørsmål: kontakt vår kundeserviceavdeling på 22 13 18 00, eller info.on@alsglobal.com