Nyheter

ALS flytter

15. mai 2017

ALS Norge avdeling Oslo flyttet inn i våre nåværende lokaler for over 10 år siden. I denne perioden har vi hatt stor suksess og økt kraftig i både antall prøver og ansatte, slik at vi nå har for liten plass til å romme den virksomheten vi ønsker å ha fremover. Vi har inngått en ny leiekontrakt i Drammensveien 264 på Vækerø der vi flytter inn i nye og velegnede lokaler i midten av August. Våre kunder vil oppleve bedre parkeringsmuligheter og tilgjengelighet ved innlevering av prøver, og et bedre servicetilbud og analysetjenester. Nærmere informasjon om dette vil komme nærmere sommeren.