ALS Laboratory Group Norway AS har analysert produkter for Miljødirektoratet i deres kontroll av fritidsprodukter kjøpt i nettbutikker. Produktene ble analysert for helse- og miljøfarlige stoffer som SCCP, PAH, kadmium, bly og andre stoffer som er regulert gjennom REACH XVII og REACH kandidatlisten (SVHC). Elektriske- og elektroniske produkter ble undersøkt for stoffer som er regulert i RoHs direktivet og produktforskriften. 

ALS Laboratory Group Norway AS har lang erfaring med testing av produkter i henhold til EU reguleringer og særnorske forskrifter. Ta kontakt med Irene Furulund (irene.furulund@alsglobal.com) for pristilbud.

Les mer på om forbrukertesten Miljødirektoratets hjemmesiden.