En analyse av asbest i drikkevannet gjøres for finne ut om det er asbest i drikkevannet, eller finne kilder til asbest. ALS Norge tilbyr nå analyse av asbest i vann. ALS benytter en TEM-metode til analysen som er godkjent av EPA. Analysen er velprøvd, og har blitt utført i flere år og imøtekommer alle krav fra EPA.

Asbestfibre i drikkevannssystem løser seg opp i stadig mindre fibre som gjør at det er svært viktig å bruke riktig teknikk for å analysere for asbest i vann. Den eneste metoden som har vist seg å gi et bra og sikkert svar er TEM. Andre teknikker har så langt ikke god nok oppløsning til å gi sikre resultater.

Selv om asbestholdige vannrør byttes ut, er det fremdeles mange kilometer med asbestholdig vannrør i Norge som er i bruk. Det er ikke dokumentert noen helserisiko knyttet til å drikke asbestholdig vann, men i Norge brukes samme drikkevann til rengjøring, dusjing, klesvask osv. og når dette vannet fordamper, kan fibre frigjøres til luft og dermed utgjøre en helserisiko.


Les mer om kilder, eksponering og analyse her.


For spørsmål: kontakt vår kundeserviceavdeling på 22 13 18 00, eller info.on@alsglobal.com