ALS Laboratory Group Norway AS ønsker å gi våre kunder en realistisk forventning til når våre kunder kan forvente sine resultater.

Vi er derfor dessverre nødt til å øke leveringstiden på et utvalg av analyser/ analysepakker som en konsekvens av intern gjennomgang av vår leveringssikkerhet. 
 

Analyser Ny std. leveringstid Raksest exp. leveringstid
Sedimentpakke basis 10 4
Kolonnetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften med Fenoltall og TSS 15 7
Kolonnetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften uten Fenoltall og TSS 15 7
Ristetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften med Fenoltall og TSS 15 7
Ristetest, utlekkingstest iht Avfallsforskriften uten Fenoltall og TSS 15 7
Ftalater i bygningsmaterialer [OG-4] 10 3
Klorparafiner (SCCP og MCCP) i materialer [OG-32] 10 3
Malingspakke (Klorparafiner, PCB-7, Tungmetaller) 10 3
Deponi 5 årlig sigevann tilleggspakke (uten tokstester) 30 Tilbys ikke for denne analysen
Deponi 5 årlig tilleggspakke – i sediment 30 Tilbys ikke for denne analysen

Vi fortsetter å ha fokus på våre leveringstider, og etterstreber å gi raskest mulig svar til våre kunder. 


Disse analysene kan bestilles som ekspress for følgende tillegg i analyseprisen (gjelder ikke deponi 5 årlig tilleggspakker)
-    Raskeste: 100%
-    Nest raskeste: 75%
-    3. raskeste: 50%
-    4. raskeste: 30%
-    5. raskeste: 20%

Du kan alltids sjekke status for din bestilling i ALS Solutions, hvor foreløpige resultater oppdateres fortløpende.


Husk at estimert leveringstid for din ordre blir gitt i ordrebekreftelsen.