Fra og med 1 januar 2022 justerer vi våre listepriser. Prisjusteringen varierer mellom 0 og 10% avhengig av analyse, tjeneste eller produkt.

Faste priser i gyldige tilbud (tilbudsnummer OF xxxxx må oppgis) påvirkes ikke, derimot påvirkes priser i avtaler med generell rabatt da den generelle rabatten hentes ut fra gjeldende listepriser. 

Kontakt oss gjerne om du har noen spørsmål angående prisjusteringene: 
E-post: info.on@alsglobal.com 
Telefon: 22 13 18 00