ALS tilbyr som vanlig ekspressanalyser (0900 ekspress/1 dags-ekspress) men med noe innskrenket innleveringstid. Prøver til standard leveringstid må også leveres innen kl 13:30 for å komme med på dagens bestilling.

Grunnet Korona har det blitt noe innskrenkninger i flytransporten til våre ALS laoratorier i Europa, og for å kunne få registrert inn prøvene er vi avhengig av at vi mottar prøvene på Vækerø før kl 13.30. Dette gjelder både ekspressprøver og prøver som skal analyseres på standard leveringstid.