ALS kan nu även erbjuda analys av svarta partiklar vid analys av mikroplast. Mikroplaster som bildas vid slitage av bildäck och granulat som används på konstgräsplaner är svarta och därmed svåra att analysera med den vanligaste analystekniken µ-FTIR. Partiklarna måste antingen kunna genomlysas eller ge en ljusspridning, reflektans. IR-instrument är därför utrustat med en ATR-kristall (Attenuated Total Reflectance). Med ATR kan även svarta gummipartiklar analyseras. Partiklarna måste vara större än 80 µm för att kunna analyseras.

I analysen ingår vanliga komponenter i bildäck och granulat, butadiengummi (BR), isopropengummi (IR) och styrenbutadiengummi (SBR) samt etenpropendiengummi (EPDM).

ALS har byggt upp ett bibliotek för olika gummityper för identifikation av svarta partiklar.

Analys av svarta partiklar med µ-FTIR-ATR är ett komplement till vår ordinarie analys av mikroplast i vatten och sediment.

Våra paket.