Nyheter

Nyhet – nå kan du registrere dine prøver på ALS Online!

19. mai 2017

ALS har utviklet et digitalt bestillingsskjema tilgjengelig i ditt ALS Online. Dette innebærer at vi nå kan tilby deg å enkelt registrere din bestilling når du er innlogget istedenfor å benytte et ordinært bestillingsskjema. En forutsetning for å få tilgang er at du har en registrert konto hos oss i tillegg til å ha godkjent vilkårene for onlinetjenesten. Vil du registrere deg?  HER lager du ny konto.
 
Hva innebærer tjenesten?
1) Når du kommer til det digitale bestillingsskjemaet er dine kundeopplysninger allerede ført inn. Du legger inn prosjektreferanser og annen info, velger ønsket svartid samt mottaker av mail. Se bildet nedenfor.
2) På fanen Prøver velger du analysepakkene som er relevante for din bestilling. Her registrerer du også dine prøver og info omkring prøvene. Se bildet nedenfor for mere informasjon om de forskjellige feltene på denne siden.
 
3) Når du har gjort dette og lagret kommer du til bekreftelsesiden der du godkjenner din registrering. Ved godkjenning skriver du ut bekreftelsen som du legger ved prøvene dine når du sender dem til ALS.  
 
4) ALS mottar også en mail når du har godkjent prøvene. Vårt prøvemottak kobler sammen prøver og bestilling når prøvene ankommer ALS. Endelig registrering og ordrebekreftelse kommer da.
 
Vi håper du som kunde vil føle nytten av dette digitale bestillingsskjemaet.
Vi jobber kontinuerlig med nye funksjoner og du er velkommen til å kontakte oss med spørsmål rundt tjenesten eller funksjoner du ønsker skulle være tilgjengelige.

* Logg deg gjerne inn på din ALS Onlinekonto og forsøk funksjonen HER
De 5 som har benyttet tjenesten flest ganger i løpet av mai vinner en nettbrett!*