Nyheter

Sommerseminar EcoOnline, Tønsberg 2019

2. juli 2019

Takk til alle dere som kom og besøkte oss på standen vår på sommerseminaret til EcoOnline i Tønsberg 11.-13. juni!

 

foto: Inge Wallumrød/EcoOnline

Vi gratulerer Tove Sørensen, Porsgrunn Kommune som vinner av konkurransen på standen vår. 

Vinneren ble trukket av Aquatiq Chemistry

 

 

foto: Inge Wallumrød/EcoOnline

Mange interesserte besøkende på standen vår.

 

 

foto: Inge Wallumrød/EcoOnline

Fokus på asbest!

 

 

foto: Inge Wallumrød/EcoOnline

Mange engasjerte lyttere.

Foto: Inge Wallumrød/EcoOnline