Ved kartlegging av forurensede områder benyttes risikoklassifiseringen som er gitt i forurensningsloven som klassifiserer oljeforurensning basert på innhold av alifater. Når man derimot skal grave opp og håndtere oljeforurensede masser må man forholde seg til avfallsforskriften som klassifiserer oljeforurenset masse etter innhold av THC (Totale Hydrokarboner) hvis innhold som regel er svært forskjellig fra, og høyere enn, alifatinnholdet.

Resultatet av dette er at masseberegningen fra kartleggingsfasen kan bli svært forskjellig fra det faktiske volumet som må graves ut og leveres på mottak under utgravingsfasen. Det er derfor en stor interesse for analysepakker der både alifater og THC bestemmes i prøven. Dette vil både spare tid, og gi bedre grunnlag for masseberegninger i forbindelse med utgravninger, og dermed en økt forutsigbarhet i prosjektet.

Ønsker du å lese mer? Les vårt nyhetsbrev.