ALS Laboratory Group Norway AS kan tilby tester av desinfeksjonsmiddel for produsenter og importører i henhold til europeiske og norske reguleringer. Desinfeksjonsmidler til hånd- og overflatedesinfeksjon reguleres av biocidregelverket og produktene skal være godkjent av Miljødirektoratet før de kommer ut på markedet.

 I forbindelse med COVID-19-situasjonen har Miljødirektoratet åpnet for muligheten til å søke om unntak fra de vanlige kravene til biocidprodukter, men vil fortsatt kreve dokumentasjon på at produktene er trygge og effektive. Informasjon om krav til desinfeksjonsmidler i Norge finnes på Miljødirektoratets hjemmesiden.


ALS Laboratory Group Norway AS kan tilby følgende tester av desinfeksjonsmidler:

EN 13727 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av bakteriedrepende aktivitet i det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
EN 1276 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving til evaluering av bakteriedrepende aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i mat i industri, husholdninger og institusjoner - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
EN 13624 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av fungicidaktivitet eller gjæringsaktivitet til medisinsk bruk - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
EN 1650 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving til evaluering av soppdrepende aktivitet eller gjæringsaktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika brukt i mat i industri, husholdninger og institusjoner - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
EN 1499 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk håndvask - Prøvingsmetode og krav (fase 2 / trinn 2)
EN 1500 Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2 / trinn 2)

Ta kontakt med Irene Furulund (Irene.Furulund@alsglobal.com) for pristilbud.