ALS Laboratory Group AS kan bistå med testing av pusteevne og bakteriell filtreringsevne av medisinsk og ikke-medisinske munnbind i henhold til EN 14683:2019+AC:2019.

Medisinske munnbind

Munnbind til medisinsk bruk skal være produsert etter den europeiske standarden for medisinske ansikt-smasker (munnbind), EN 14683:2019+ AC:2019. Denne standarden skiller mellom type I, type II og type IIR som har ulike typer bakteriell filtreringseffektivitet.

Ikke-medisinske munnbind

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN, hvor Standard Norge er det norske medlemmet, har utviklet krav til ikke-medisinske munnbind, CWA 17553:2020, det vil si munnbind til bruk i det offentlige rom. Disse munnbindene har andre krav til design, ytelse, testmetoder, innpakning, merking og informasjon enn medisinske munnbind.

Tester av pusteevne og bakteriell filtreringsevne skal utføres i henhold til EN 14683:2019+AC:2019 eller tilsvarende standarder, men da med reduserte krav for ikke-medisinske munnbind.