Nyheter

Treff ALS på NORDROCS 2018!

13. aug. 2018

ALS Norge deltar på NORDROCS konferansen i Helsingør d. 3. - 6. september 2018. På NORDROCS behandles risikovurdering og -håndtering av forurenset jord og sediment i nordisk regi. Møtet fungerer som et forum for utveksling av informasjon fra forskning og projekterfaringer.

Målgrupper inkluderer forskere, myndighetspersoner, konsulenter, byggherrer og andre profesjoner, som arbeider med forurensede områder og sediment i de nordiske land, Nord-Europa og Baltikum.