Vi har laget vår første nordiske klimarapport og jobber aktivt med å redusere våre utslipp til å bli klimanøytrale med hensyn til scope 1, 2 og 3.

Vår GHG Emission Controller har nylig produsert vår første nordiske klimarapport. Vi følger GHG-protokollen (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard) for å beregne hvor store utslippene våre er og hvor de er størst i virksomheten. Rapporten setter oss i stand til å utvikle langsiktige reduksjonsmål og ta grep, og dette er et arbeid vi allerede har startet. Ved å identifisere våre utslippskilder har vi kunnet iverksette tiltak for å redusere våre klimagassutslipp og dette er et arbeid som vil fortsette.

Vi er allerede klimanøytrale med hensyn til direkte utslipp fra virksomheten (scope 1) og energi innkjøpt til virksomheten (scope 2). Vi ønsker å gå et skritt videre og også bli klimanøytrale med hensyn til de indirekte utslippene som genereres fra vår virksomhet (scope 3).

Vår visjon er å være helt klimanøytral innen 2035.

Vi har allerede iverksatt flere tiltak for å redusere våre klimagassutslipp og innsatsen har gitt resultater. For eksempel har vi redusert våre utslipp innenfor scope 1 og scope 2 med 42 % fra 2020.

 

Les mer om vårt arbeid, våre resultater og våre mål og les vår klimarapport.

 

Les nyhetsbrevet fra vår nordiske konsernsjef om klimarapporten og vårt arbeid for klimanøytralitet:

Wow! Eller til og med dobbelt Wow!