Dette betyr at du får svar samme dag som vi mottar vannprøven hvis den blir levert inn til oss før kl 13:00 samme dag. 
Les mer om analysene, akkrediteringer, rapporteringsgrenser og måleusikkerheter.

ter.

Ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål