Støv kan komme fra bygningen selv via bygningsarbeider og avgivelse av partikler ved desintegrering av materialer, eller eksternt fra slitasje på veier, pollen langtransportert støv fra atmosfæren.

Støv prøvetas som regel aktivt ved at en bestemt mengde luft pumpes gjennom et forveiet filter. Støv i luft deles gjerne inn i «Totalstøv» og «Respirabelt støv». 

Respirabelt støv defineres som den fraksjonen som passerer en foravskiller på pumpen som følger Johannesburg konvensjonen.

Respirabelt støv prøvetas med en foravskiller på pumpen som fjerner tyngre partikler.