Snøen kan være forurenset fra veitrafikk eller nærliggende industri. Bruk av veisalt og grus bidrar sammen med eksos og dekkslitasje fra biler til økte mengder salter, næringsstoffer, metaller og organiske miljøgifter i snøen. Derfor har Miljødirektoratet og fylkesmenn i ulike fylker hatt fokus på å få analysert og kontrollert snøen før man deponerer den.

ALS Laboratory Group kan hjelpe til med å sette opp forslag til hvilke analyser du trenger og analysere prøvene for deg. For mer informasjon se infobladet om snødeponi eller ta kontakt med marketing.on@alsglobal.com / Tone Michelsen 92284257