ALS har utviklet en metode for å analysere forekomsten av koronaviruset SARS-CoV-2 på overflater og tilbyr nå en analysepakke og prøvetakingsmateriell for dette.

Koronaviruset SARS-CoV-2, som er årsaken til sykdommen Covid-19, spres i hovedsak som en direkte kontakt- og dråpesmitte. Det innebærer at spredningen skjer gjennom nærkontakt med et infisert menneske eller gjennom dråper som spres i luften når en smittet person nyser eller hoster. Dråpene faller raskt ned gjennom luften og lander på overflater der viruset kan overleve og spres gjennom kontakt av overflatene. 

Bestilling av prøvetakingskit

Gjennom å bruke en svaber som strykes over overflaten og senere analyseres med PCR, kan man undersøke forekomsten av viruset på overflaten. 

Prøvetakingskitet inneholder prøvetakingsmateriell for prøvetakingen, boks som kreves ved transport av biologiske substanser, fraktlapp for gratis frakt av prøvene til laboratoiret samt prøvetakingsinstruksjon. 

Prøvetakingskitet kan du bestille her.

Ved prøvetaking av større områder anbefales det å ta flere prøver fra samme overflate ettersom virus vanligvis spres utover en overflate og ikke fordeles jevnt. Det anbefales å ta prøve av overflate på 10 x10 cm. Hvis flere prøver skal tas på samme overflate kan ekstra svabere bestilles, opptil 4 svabere kan sendes samtidig i samme prøverør.

Relatert informasjon

Les mer om analysen.
Instruksjon for prøvetaking av covid-19.
Analysepakke for covid-19 på overflater.

Analyse av legemidler som anvendes ved stell av pasienter med Covid-19

I forbindelse med koronapandemien har vi fått et stort antall forespørsler av analyser på legemidler og medisinsk-tekniske produkter (medical device). For å møte denne etterspørselen har vi delvis stilt om produksjonen på vårt laboratorium i Luleå og tilført ekstra ressurser på dette området. Dette innebærer at vi nå kan utføre metodeutvikling på mye kortere tid og tilby analyser med korte leveringstider, med samme gode kvalitet som tidligere.

Vår økte kapasitet innebærer at vi kan støtte kampen mot Covid-19. Vi utfører nå analyser av medisinsk-tekniske produkter og legemidler til bruk ved intensivpleie av pasienter med Covid-19.
ALS Luleå har lang erfaring på analyse av legemidler og har blant annet validert over 200 kundespesifikke metoder. 

Kontakt oss for mer informasjon.