Nyheter

Analyser mikroplast i vann hos ALS!

9. juli 2018

ALS har utviklet en metode for å analysere mikroplast i vann. Vi bryter ned organisk materiale før analyse. Analysen utføres med SEM (scanning electron microscope) og partikler mellom 10 um og 5 mm kan identifiseres (vi kan også analysere partikler ned til 1 um ved forespørsel).

Vi kan rapportere både total mengde mikroplast som antall/volum, og også skille mellom ulike partikkeltyper.

Mikroplast er et begrep som benyttes for plastpartikler som er mindre enn 5 mm store. Primære partikler er de som tilsettes med hensikt som mikroskopiske plastkuler i ulike produkter, for eksempler hygieneartikler. Plastkuler som brukes som råmateriale i produkter kan spres utilsiktet i naturen under produksjon, lagring og transport. Mikroplast kan også komme fra større plastartikler som brytes ned til mindre biter, disse partiklene kalles sekundærpartikler. Mikroplast forekommer både i vann og i sediment. Plast brytes ned sakte i naturen. Marine organismer som muslinger, østers og fisk kan få i seg mikroplast, og plastpartikler har blitt funnet i fiskehjerner.