Mikroplast er et begrep som benyttes for plastpartikler med størrelse 1um til 5 mm store. Primære partikler er de som tilsettes med hensikt, som mikroskopiske plastkuler i ulike produkter, for eksempler hygieneartikler, fleece klær, mikrofiberkluter mm.  Plastkuler som brukes som råmateriale i produkter kan spres utilsiktet i naturen under produksjon, lagring og transport. Mikroplast kommer også fra større plastpartikler som brytes ned til mindre biter, disse partiklene kalles sekundærpartikler.

Studier viser at store kilder til mikroplast kommer fra de sekundære kildene, og kommer blant annet vei- og dekkslitasje, kunstgressbaner, syntetiske fibrer i klær og avfall fra industriell produksjon. Plast som ikke resirkuleres, men kastes direkte i naturen vil også brytes ned til mikroplast over tid.

Mikroplast forurensing er et globalt problem og truer det marine økosystemet og den humane helse. Plastpartikler kan inneholde organiske tilsetningsstoffer som PCB, ftalater, klorparafiner, og har potensiale til både opptak og frigjøring av lite nedbrytbare organiske miljøgifter.

Vi tror at ALS Skandinavia er i front for utvikling av kommersielle mikroplast metoder.

ALS Skandinavia’s nye metode er i front med referanse til hva som tilbys av mikroplast analysetjenester på det kommersielle marked

Det har vært økende interesse fra både forskningsmiljøer og offentlige myndigheter for metoder som kan identifisere og mengde-bestemme mikroplast. ALS har utviklet en ny metode som bruker FT-IR for å møte disse ønsker.

Prøveopparbeidingen følger anerkjente internasjonale separasjonsteknikker for urent vann, sediment, jord og slam. ALS Skandinavia utvikler dessuten metode for bestemmelse av mikroplast i fisk, skjell og næringsmidler. Vi bryter ned organisk materiale før analyse.

Prøveopparbeiding/ separasjonsmetoden gjøres ved en kombinasjon av:

  • «Flotation» utført med en løsning med høytetthet. De lettere partiklene blir så separert fra de tyngre mineralpartiklene
  • Oksidering
  • Enzymbehandling
  • Filtrering
  • Avhengig av matriks så vil separasjonsmetoden variere for å oppnå et rent prøvemateriale som kan identifiseres og kvantifiseres med FT-IR.

Analyse av mikroplast hos ALS

Programmet som gjør den automatiske identifiseringen av polymerer måler overflaten på en partikkel, og deretter antar programmet den tredje dimensjonen til partikkelen og utfører en beregning. Tettheten til de ulike plastpartiklene er lagt inn i programmet, og derfor kan plastinnhold i mg/l eller mg/100g eller /kg beregnes avhengig av hva en ønsker og sammenlikne med.

  

Pakke Prøvetype Prøveropparbeiding
A-7a Rent vann, som feks. drikkevann Prøven filtreres, og analyse av filteret utføres med µFT-IR. Partikler med størrelse 5mm-20 µm vil telles og identifiseres.
A-7b  Urent vann, som feks. renset avløpsvann og overvann Prøven filtreres, og analyse av filteret utføres med µFT-IR. Partikler med størrelse 5mm-40 µm vil telles og identifiseres.
A-7c Jord og sediment En representativ del av prøven tas ut for tørrstoffbestemmelse. Prøven filtreres, og analyse av filteret utføres med µFT-IR. Partikler med størrelse 5mm-40 µm vil telles og identifiseres.
A-7d Mikroplast i slam En representativ del av prøven tas ut for tørrstoffbestemmelse. Prøven filtreres, og analyse av filteret utføres med µFT-IR. Partikler med størrelse 5mm-40 µm vil telles og identifiseres.
A-7e Biota, som feks. fisk og blåskjell Prøvematerialet dissekeres, finfordeles og homogeniseres. Prøven filtreres, og analyse av filteret utføres med µFT-IR. Partikler med størrelse 5mm- 40 µm vil telles og identifiseres.
Svart gummi/gummigranulater  Svart gummi/gummigranulater med ATR Prøven filtreres, og analyse av filteret utføres med FT-IR m/ATR prisme. Partikler med størrelse 5mm-80 µm vil telles og identifiseres.