Siloksanene D4 og D5 vil bli regulerte i vaskbare pleieprodukter og PFOS og andre PFAS-er som brytes ned til PFOS blir regulerte i kjemikalier og produkter i 2020.

D4 og D5

Fra 31. januar 2020 blir det forbudt å bruke siloksanene D4 og D5 i konsentrasjoner over 0,1 % i personlige pleieprodukter som vaskes av etter vanlig bruk. Siloksaner i kosmetikk finnes for eksempel i sjampo, balsam, såpe, sminke, deodoranter og andre hudpleieprodukter for å gjøre produktet enklere å smøre på kroppen. I tillegg utredes det i ECHA (Det Europeiske kjemikaliebyrået) et forbud mot det miljøskadelige siloksanet, D6, som er kjent for å brukes som erstatning for D4 og D5 i kosmetikk- og pleieprodukter.

D4 og D5 brytes sakte ned i naturen og oppkonsentreres i organismer. D4 er også mistenkt for å kunne skade forplantningsevnen og ha uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Utslippene til miljøet er store og kosmetiske produkter antas å være den største kilden til utslipp av siloksaner i Norge. 

PFOA og andre PFASer som kan brytes ned til PFOA

Fra 4. juli 2020 er det ikke lov å produsere, importere eller omsette produkter med mer enn 0.0025 promille PFOA i kjemikalier og produkter. Et hundretalls perfluorerte stoffer (PFASer) som kan brytes ned til PFOA er også regulerte. PFASer har vann – og fettavstøtende egenskaper og har blitt brukt i over 50 år i en rekke produkter, blant annet i matvareemballasje, slippbelegg i kjeler og stekepanner, impregneringsmidler for tekstiler, brannslukningsskum, rengjøringsprodukter, kosmetikk, maling og lakk og enkelte typer skismurning. 

PFASer brytes langsomt ned i naturen, hoper seg opp i kroppen og kan være helseskadelige.

ALS Laboratory Group kan teste disse stoffene og en rekke andre regulerte stoffer i dine produkter. Ta kontakt med irene.furulund@alsglobal.com for pristilbud. 

Aktuelle linker

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2018/november-2018/miljoskadelige-stoffer-i-kosmetikk--og-kroppspleieprodukter-blir-forbudt/

 

https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/flere_miljoskadelige_stoffer_i_kosmetikk_og_kroppspleieprodukter_blir_forbudt_fra_2020.32940

 

http://www.direktesalgsforbundet.no/noe-innhold-blir-forbudt-neste-ar/

 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/forbyr-farlige-stoffer-i-toalettartiklene-vare-1.1239306