ALS Norge har redusert prøvemengden som kreves for mange av våre analysepakker. Dette er en del av våre miljøtiltak for å redusere CO2 utslipp ved å sende minst mulig prøvemengde til våre underleverandører.

Mindre prøvemengde reduserer karbon avtrykket ved transport av prøvene. Vektreduksjon medfører mindre belastning for de som håndterer mottak av prøver. 

ALS anbefaler at det benyttes diffusjonstette Rilsanposer for jord og sedimentprøver. Rilsanposen skal ikke fylles over den stiplede linjen hvor det står «FYLL OPP TIL HIT». Prøvemengden opp til den stiplede linjen er tilstrekkelig for både tørre og fuktige jord- og sedimentprøver, og gjelder for alle analyser med unntak av utvaskings- og tokstester.

Eksempel: Fyll Rilsanposen med prøvemateriale opp til den stiplede linjen. Stryk så ut mest mulig av luften i Rilsanposen før den lukkes. Rilsanposer har lett for å lekke hvis posen ikke blir forseglet skikkelig. Dette kan blant annet føre til at prøvene blir kontaminert. Ved svært våt prøvematriks kan dobbel Rilsanpose benyttes eller glassbeger.

Anbefalt prøveemballasje og prøvemengde som er nødvendig for de ulike analyse-pakker finner dere ved å søke på vår hjemmeside www.alsglobal.no