Nyheter - Miljø

ALS Norge informerer om radon og uran i pukk- nå også kampanjepris frem til 31.10!

26. sep. 2017

Pukk brukes blant annet til avretningsmasser og dreneringsmasser under og rundt bygninger. Dersom pukken inneholder mye naturlig radium og uran kan det føre til høy konsentrasjon av radon i bygget. For mer informasjon, se nyhetsblad Radon og uran i pukk.
 
For å kunne dokumentere lav radonavgivelse fra pukk, bør det tas analyser av radium- eller uraninnhold i representative prøver i bruddet, og eventuelt også analyser av ferdig produsert pukk. 

Statens strålevern og NGU anbefaler at analyse av uran gjøres ved kjemisk analyse med ICP-MS. ALS Laboratory Group utfører rutinemessig denne analysen etter anbefalt metode.
 
For tilbud og spørsmål kontakt:
ALS Laboratory Group Norway
+47 22 13 18 00