Slam som benyttes i renseanlegg har krav på seg til å ikke være nitrifikasjonshemmende.

ALS kan tilby analyse av slammet  iht metode ISO 9509.

Se vårt nyhetsblad

 

For mere informasjon eller et tilbud kontakt 
info.on@alsglobal.com