Klima- og Forurensningsdirektoratet (KLIF) kom i 2013 ut med varsel om pålegg for undersøkelse av perfluorerte forbindelser (PFC) i flytende avfall.

 


ALS er i disse dager i ferd med å utvikle en metode som avdekker hele KLIFs liste av perfluorerte forbindelser. Ta kontakt med ALS for kvantifiseringsgrenser og pris.

Kontaktpersoner:
Anne Josephine Rutherford
Jan-Inge Bjørnengen

 • PFBA perfluorbutansyre
 • PFBS perfluorbutansulfonat
 • PFPeA perfluorpentansulfonat
 • PFHxS perfluorheksansulfonat
 • PFHxA Perfluorheksansyre
 • PFOS perfluoroktansulfonat
 • PFHpA Perfluorheptansyre
 • PFDS perfluordekansulfonat
 • PFOA perfluoroktansyre
 • PFOSA perfluoroktansulfonamid
 • PFUnDA Perfluorundekansyre
 • FTS-6:2 fluortelomersulfonat
 • 6:2 FTS, Fluortelomersulfonat
 • 8:2 FTOH, Fluortelomeralkohol
 • C9-C14 PFCA:

C9: PFNA; Perfluorononansyre
C10: PFDA; Perfluorodekansyre
C11: PFUnA; Perfluoroundekansyre
C12: PFDoA; Perfluorododekansyre
C13: PFTrA; Perfluorotridekansyre
C14; PFTeA; Perfluorotetradekansyre

 • N-Et FOSE
 • N-Et FOSA
 • N-Me FOSA
 • N-Me FOSE