Nyheter - Miljø

Sedimentundersøkelser

1. nov. 2013

ALS Laboratory Group kan tilby analyser av sediment ihht veileder Risikovurdering av forurenset sediment TA-2802/2011. Toksisitetstester og helsediment-tester som vi tilbyr utføres hos et GLP-sertifisert laboratorium. Se vårt infobrev om dette.

For spørsmål om analyser og priser, kontakt oss.