Partikler/asbest / Jord / Sediment / Faststoff (1)