Privatperson? Klikk her for å bestille asbestanalyse eller for mer informasjon

ALS Laboratory Group tilbyr asbestanalyse for påvisning/identifisering av asbest i material-, støv- og luftprøver. Det finnes ulike fibre og det er viktig å kunne skille mellom "farlige" fibre som asbest og "mindre farlige" som f.eks steinull. Det går an å identifisere organiske fibre (f.eks cellulose og tekstil), syntetiske uorganiske fibre (f.eks mineral- og glassull), naturlige mineralfibre og asbest. 

Asbest har i stor utstrekning blitt benyttet i bygningsmateriale som eksempelvis plastmatter, rørisolasjon, takpapp, fugemasse m.m. Asbest er svært helsefarlig og ble forbudt i Norge 1985. Ved riving eller renovering av boliger som ble bygget innen 1985 kan det være relevant og utføre asbestanalyse.

ALS tilbyr også asbestanalyse for privatpersoner - www.asbesttest.no

 

Om asbest

Asbest er en betegnelse for en gruppe silikatmineraler som danner lange, tynne fibre som har spesielle egenskaper som:

  • god strekkmotstand
  • meget god termisk og elektrisk isoleringsevne 
  • kjemisk resistans
  • fiberlengde - kan spinnes til tekstiler (lange fibre)
  • stor spesifikk overflate som gir gode absorberende egenskaper 
asbest tremolit