Asbest er betegningen for en gruppe krystallinske silikatmineraler som danner lange tynne fibre. Disse har spesielle egenskaper som:

  • God motstand mot strekk
  • Meget god termisk og elektrisk isoleringsevne
  • Kjemisk resistans
  • Fiberlengde - kan spinnes til tekstiler (lange fibre)
  • Stor spesifikk overflate som gir gode absorberende egenskaper

Asbest har i stor grad blitt benyttet i bygningsmaterialer men også i utstyr som benyttes under ekstreme forhold, f.eks i hansker eller andre varmeisolerende klær, i bremsebelegg eller som forsterkning i utsatte materialer.

Da man innså at asbest er kreftfremkallende, ble etterhvert asbest forbudt. Det har vært forbudt med asbest siden 1980.

I dag dukker asbest opp i bygg som skal saneres. Typiske materialer der asbest kan finnes er i isolasjonsmateriale, fuger, flislim, pakninger, fasade- og takplater (eternitt), m.m.

Lovgivning

Det finnes en egen Forskrift om asbest.

Analyse

Før man river er det ofte viktig å finne ut hvorvidt det forekommer asbest i bygningsmaterialet eller ikke. Asbest kan sitte i isolasjon, i fuger, lim m.m. 

Det innsendte materialet undersøkes først i stereomikroskop, noen ganger kan man allerede da oppdage mulige asbestfibre. Disse blir da handplukket, lagt på kulltape og undersøkt i Scanning Electron Microscope (SEM). Som regel vil man ikke kunne plukke fibre direkte. Da blir en representativ mengde materiale innasket og malt ned (for å homogenisere det). Det nedmalte materialet blandes med etanol og filtreres. Filteret klistres med hjelp av kullkolloid på en aluminiumstubbe og gullbelegges før analyse med SEM.

I SEM vil prøven først analyseres oversiktlig ved 100x forstørrelse for å oppdage større fibrer. Dersom ingen asbestfibrer oppdages analyseres opp til 100 synsfelt ved 500 -1000x forstørrelse. Fiberne sitt utseende bedømmes og sammensettingen analyseres. Asbestsorten identifiseres på bakgrunn av sammensetningen som kan kontrolleres mot referansespektra. Man skiller mellom Krysotil-, antofylitt-, tremolitt-,aktinolitt-, amositt-, og krokidolittasbest. En prøve klassifiseres som asbestholdig om minst 4 - 5 fibrer av samme asbestsort påvises.

Hvorfor er asbest farlig?

Asbestfibre anses som farligere for helsen enn andre fibre ettersom mineralene er nålformede og kan ta seg dypt ned i lungene. Tynne asbestfibre som pustes inn kan sette seg fast i lungevevet. Asbest løses ikke opp, men blir liggende igjen og irriterer. Etter hvert kan forandringer i lungene oppstå. Avhenging av hvor langt disse forandringer har gått kan man få ulike sykdommer, f.eks:

  • Pleuraplakk - arrvev i lungene.
  • Asbestoes - mengden bindevev i lungene øker, man får vanskeligheter med å puste.
  • Mesothelioma – kreft i lungesekken eller bukhinnen.