ALS tilbyr et bredt tilbud av akkrediterte analyser for alle typer bygningsmaterialer. Vi utfører eksempelvis analyser av PCB i fugemasser, PAH, oljer, ftalater, klorparafiner, metaller, Cr6, asbest og muggsopp. 

Ved riving er det viktig å raske kunne identifisere risikoavfallet. Vi har derfor satset på å kunne tilby veldig korte leveringstider og det finnes ekspressalternativer for de fleste analysepakker.
Det finnes mange typer bygningsmaterialer som kan inneholde farlige stoffer. De vanligste typene er betong, tegl, keramikk, tre, tjærpapp, plast og gips. Det kan også forekomme PCB-holdige fugemasser, akrylgulv med PCB, oljeinnholdige kabler og isolering med CFC (klor-flour- forbindelser). Vi utfører analyser av alle disse i materialer. 


Se samtlige analyser for bygningsmaterialer
•    PCB-7 i materialer
•    Asbest
•    Mugg
•    Utlekkingstester
•    PAH
•    Metaller
•    Olje
•    Ftalater
•    Klorparaffiner
•    Krom (VI)
•    Se alle, samt kombinationspakker

Hvilke stoffer som skal analyseres kommer an på dels typen bygningsmaterialer (eksempelvis PCB i fugemasse og PAH i takpapp) samt hvilken aktivitet som har blitt utført i bygningen.
Våre laboratorier er akkreditert og det er også våre metoder i høy grad. 

Prøvepreparering av bygningsmaterialer

Bygningsmaterialer må ofte prepareres før analysen kan utføres. Ettersom bygningsmaterialer ofte ikke er homogene er prøveprepareringen viktig for å få et representativt analyseresultat. ALS tilbyr prøvepreparering av alle typer bygningsmaterialprøver.
Prøveprepareringen kan eksempelvis være saging av betongkjerner, knusing, maling, frysemaling med flytende Nitrogen (kryomaling) eller finfordeling av plastmatter eller tjærepapp.
 

Ekspressanalyser

Vi har raske svartider på analyser av alle typer bygningsmaterialprøve, for utvalgte analyser kan vi tilby våre ekspressanalyser(link) som innebærer veldig korte svartider der prøven analyseres over natten og til og med samme dag som den er levert inn. Les gjerne mer om Ekspressanalysene våre for jord, vann og bygnningsmaterialer (link)

Transport av prøver   

ALS Norge samarbeider med flere transportfirmaer for hurtig innlevering av dine prøver. Takket være det kan vi tilby deg en løsning til en konkurransedyktig pris. Ta kontakt med vår logistikkavdeling for mer informasjon.  

Når skal bygningsmaterialer analyseres? 

Bygningsmaterialer analyseres når en ønsker en kartlegging av hvilke stoffer som er representert i bygningsmaterialene.

Når bygningsmaterialer skal analyseres må en først definere hva som er tanken bak analysen. Det er i hovedsak to vinklinger på dette. 
Den ene vinklingen går på kartlegging, og i Byggteknisk forskrift er det definert at for bygninger som skal endres eller rives skal det utføres en miljøkartlegging av elementer som kan skape farlig avfall (§9). 
For å kunne definere hvilke miljøgifter som er representert må det utføres analyser av bygningsmaterialer. Disse prøvene tas av materialer som antas å kunne inneholde elementer som er miljøfarlige / skadelige. (I avfallsforskriften kap 11  finner en hva og når noe er definert som farlig avfall). 


Den andre vinklingen går på at en ønsker å kartlegge hvilke stoffer som er representert i bygningsmaterialer som igjen kan gi en risiko for dem som skal bruke bygget (arbeidsmiljøundersøkelse). Slik kartlegging gjøres ofte for å definere hvor det finnes mulig farlige stoffer (slik at det ev. kan lages en plan for hva som skal gjøres med disse). 
Det er viktig å merke seg at dersom miljøfarlige stoffer blir påvist kan det bli nødvendig å utføre målinger av inneluft for å ivareta §31 i forskrift om utførelse av arbeid. 
 

Linker til nærliggende analyseområder

Her kan du lese mer om relaterte analyser