Analyse av mikroplast i vann

Analyse av mikroplast

ALS har utviklet en metode for å analysere mikroplast i vann. Vi bryter ned organisk materiale før analyse. Analysen utføres med SEM (scanning electron microscope) og partikler mellom 10 um og 5 mm kan identifiseres (vi kan også analysere partikler ned til 1 um ved forespørsel). Vi kan rapportere både total mengde mikroplast som antall/volum, og også skille mellom ulike partikkeltyper. Vi tilbyr to pakker:

1. Mikroplast i vann: Totalt antall mikroplastpartikler i vann (antall/liter)
2. Mikroplast partikkelbestemmelse: Gir i tillegg til totalt antall mikroplastpartikler i vannet også partikkeltype som % av totalt antall mikroplastpartikler. Vi anbefaler at prøven tas i en glassflaske og vi trenger 250 ml prøve (minimum 100 ml prøve).

Last ned ALS informasjonsblad her!

OM mikroplast

De seneste årene har det vært stor oppmerksomhet på forekomsten av mikroplast i vann. Det er rapportert funn av
mikroplast i mange drikkevannskilder, til og med i brevann. Plast brytes ned veldig sakte i naturen og den store mengden
plast som tilføres våre vannressurser kan forårsake stor skade på miljøet og marine organismer.

 

Hva er mikroplast?

Mikroplast er et begrep som benyttes for plastpartikler som er mindre enn 5 mm store. Primære partikler er de som tilsettes med hensikt som mikroskopiske plastkuler i ulike produkter, for eksempler hygieneartikler. Plastkuler som brukes som råmateriale i produkter kan spres utilsiktet i naturen under produksjon, lagring og transport. Mikroplast kan også komme fra større plastartikler som brytes ned til mindre biter, disse
partiklene kalles sekundærpartikler.

Kilder til mikroplast

Studier viser at store kilder til mikroplast kommer fra de sekundære kildene, og kommer blant annet vei- og dekkslitasje, kunstgressbaner, syntetiske fibrer i klær og avfall fra industriell produksjon. Plast som ikke resirkuleres, men kastes direkte i naturen vil også brytes ned til mikroplast over tid.