ALS Skandinavia har utviklet en ny metode som benytter FT-IR Imaging for automatisert kvantifisering og identifikasjonen av plasttype i ulike matrikser som rent vann, urent vann, jord, sediment, slam og biota.

Våre analysepakker

 

Hva er mikroplast?

Mikroplast er et begrep som benyttes for plastpartikler med størrelse 1 µm til 5 mm store. Primære partikler er de som tilsettes hensikt som mikroskopiske plastkuler i ulike produkter, for eksempler hygieneartikler, fleece klær, mikrofiberkluter mm.  Plastkuler som brukes som råmateriale i produkter kan spres utilsiktet i naturen under produksjon, lagring og transport. Mikroplast kommer også fra større plastartikler som brytes ned til mindre biter, disse partiklene kalles sekundærpartikler. 

Studier viser at store kilder til mikroplast kommer fra de sekundære kildene, og kommer blant annet vei- og dekkslitasje, kunstgressbaner, syntetiske fibrer i klær og avfall fra industriell produksjon. Plast som ikke resirkuleres, men kastes direkte i naturen vil også brytes ned til mikroplast over tid.

Mikroplast forurensing er et globalt problem og truer det marine økosystemet og den humane helse. Plastpartikler kan inneholde organiske tilsetningsstoffer som PCB, ftalater, klorparafiner, og har potensiale til både opptak og frigjøring av lite nedbrytbare organiske miljøgifter.

Mikroplastanalyse

ALS Skandinavia’s nye metode er i front med referanse til hva som tilbys av mikroplast analysetjenester på det kommersielle marked

Det har vært økende interesse fra både forskningsmiljøer og offentlige myndigheter for metoder som kan identifisere og mengde-bestemme mikroplast. ALS har utviklet en ny metode som bruker FT-IR for å møte disse ønsker. 

Prøveopparbeidingen følger anerkjente internasjonale separasjonsteknikker for urent vann, sediment, jord og slam. ALS Skandinavia utvikler dessuten metode for bestemmelse av mikroplast i fisk, skjell og næringsmidler.