Nitrifikasjonshemming

ALS Laboratory Group Norway kan analysere slam fra renseanlegg for Nitrifikasjonshemming iht metode ISO 9509 hos vår lab i Danmark.

Analyse Konsentrasjoner Prøvemengde Standardpris Rapporteringstid
Nitrifikasjonshemming, fem nivåer 5%, 10%, 20%, 40%, 50% 500ml 5900 10 virkedager
Nitrifikasjonshemming, to nivåer 20%, 50% 500ml 3700 10 virkedager
Nitrifikasjonshemming, ett nivå 20% 500ml 3400 10 virkedager

Disse analysene kan finnes i vår analysedatabase og benyttes til vår online bestilling

Vi anbefaler vår 500 ml prøvebeholder til denne analysen. 

Klikk for emballasjebestillingsside

I slam fra renseanlegg forekommer en naturlig bakteriell nitrifikasjon som omdanner ammoniakk (NH3) til nitrat (NO3), og som benyttes som en av trinnene i fjerning av nitrogen fra avløpsvann. 

Dersom slammet innehar toksiske egenskaper som kan denne nitrifikasjonen hemmes, sogar stoppes helt.

Lokale krav og reguleringer angir at Nitrifikasjonshemmingen ikke skal overstige 50%.

Se søk i Lovdata

Les mer: 

Nyhetsblad om nitrifikasjonshemming

 

 

 

 

 

Vi anbefaler vår 500 ml prøvebeholder til denne analysen. Bestille denne på vår emballasjebestillingsside