Kolonnetest, opp til 7 utvaskinger FØRSTE TRINN

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Prøvematriks: Avfall
Analysekategori: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 5 kg tørt avfall/jord
Anmerkninger: Prøven siktes (evt.knuses) til partikkelstørrelse <4 mm (eller <10 mm avhengig av kolonnediameter). Prøvematerialet pakkes og elueres slik at L/S-ration kontinuerlig øker ved at ionefritt vann sakte pumpes inn fra bunnen av kolonnen. Maks syv eluater tas ut fra kolonnen ved L/S 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 og 10. Eluatene analyseres hver for seg og kostnad for analyse kommer i tillegg.
Dette er første trinn, L/S nivå 0.1.
Hvert tilleggstrinn koster 350 kroner ekstra.
Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg