Kolonnetest, opp til 7 utvaskinger PER TRINN ETTER FØRSTE TRINN

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Prøvematriks: Avfall
Analysekategori: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 5 kg tørt avfall/jord
Anmerkninger: Prisen er per ekstra utlekking i tillegg til startutlekking. Mulige utlekkinger: L/S 0.2, L/S 0.5, L/S 1, L/S 2, L/S 5, L/S 10
Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg