Kolonnetest uten analyser

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1

Analyseinfo

Pris: 1.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 2
Prøvematriks: Avfall
Analysekategori: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg