Ristetest uten analyser

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ristetest 1

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 2
Prøvematriks: Jord / Sediment / Faststoff
Analysekategori: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg