EOX i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
EOX

Analyseinfo

Pris: 3.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA