OB-18C, Nonylfenol og oktylfenol

Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol 0.0010 mg/kg
4-iso-Nonylfenol 0.010 mg/kg
4-t-Oktylfenol 0.0010 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 18857-2
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA