OB-25a, Bromerte flammehemmere (BFH) standard i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
TetraBDE 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
PBDE 47 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
PentaBDE 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
HeksaBDE 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
HeptaBDE 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
OktaBDE 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
NonaBDE 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
Tetrabrombisfenol-A (TBBPA) 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
Dekabrombifenyl (DeBB) 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
Heksabromsyklododekan (HBCD) 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 7.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 6 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: ISO 22032
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks