OB-4, Ftalater i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 0.050
Dietylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-n-propylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-n-butylftalat (DBP) 1 0.050 mg/kg
Di-isobutylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-pentylftalat (DPP) 1 0.050 mg/kg
Di-n-oktylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1 0.050 mg/kg
Butylbenzylftalat 1 0.050 mg/kg
Di-sykloheksylftalat 1 0.050 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Metode: DIN 19742, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 14,80%
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks