OB-19D, Arsenspesiering i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Uorganisk arsen 0,01 mg/kg
MMA (monometylarsonat) 0,02 mg/kg
DMA (dimetylarsinat) 0,01 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount groups: 5
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Metode: HPLC-ICP-MS
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå