OB-19F Selenspesiering i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 0,05 mg/kg tørrstoff
Se(VI) 0,3 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF