OB-19a liten, Tinnorganiske forbindelser (3 forbindelser: TBT, DBT, MBT) i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Monobutyltinnkation (MBT) 1 1.0 µg/kg
Dibutyltinnkation (DBT) 1 1.0 µg/kg
Tributyltinnkation (TBT) 1 1.0 µg/kg

Analyseinfo

Pris: 2.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: GC, iht §64 LFGB L 10.00-9
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks