OB-20c, Olje (> C10-C40) i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon >C10-C12 20 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 20 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 50 mg/kg
Fraksjon >C35-C40 10 mg/kg

Analyseinfo

Pris: 1.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 16355
Ekspress: Nei
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Lab: GBA