OB-5, BTEX, monosykliske aromater i biota

Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0,005 mg/kg tørrstoff
Toluen 0,10 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.020 mg/kg tørrstoff
o-Xylen 0.010 mg/kg tørrstoff
m/p-Xylen 0.020 mg/kg tørrstoff

Analyseinfo

Pris: 1.290 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Organiske analyser
Metode: EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Ekspress: ja
Akkreditering: ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 40%
Lab: ALS CZ