Tillaging av blandprøve biota

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: 50 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Biota og planter
Analysekategori: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve