A-4f Fotografering med SEM

Komponent: Rapporteringsgrense:

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 virkedager
Discount groups: 1
Prøvematriks: Bygnings- og andre materialer
Analysekategori: Partikler/asbest
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prisen er per bilde
Fotografering av materiale med SEM, angi ønsket forstørrelse mellom 50x og 10000x
Lab: ALS Stockholm