Bygning 14 kvantitativ (PCB-7 + Klorparafiner kvantitativ + PAH-16)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvematriks: Bygnings- og andre materialer
Analysekategori: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g